Glade toner!

Valentinlyst_Favicon_d71924

Vi gjentar suksessen med besøk av Selbugutan:) Glade toner blir å høre i fellesarealet på senteret utover høsten. Er du glad i musikk, en svingom og god stemning? Notèr deg datoene og bli med!

Selbugutan innlegg vegg FB